İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Hasta ve Yaşlı Bakım Elamanı Alım İlanı 2024

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden Yapılan Açıklama da Hayvan Bakıcısı ve Hasta Bakım  Elemanı alınacağı bildirildi alımı yapılacak personeller de aranan nitelikleri yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE
A-Genel Hususlar
1)         Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.
2)         Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3)         Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımladığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvuranlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4)         Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
5)         KPSS’ ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlamak suretiyle öncelikli belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
6)         Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklerin tamamı kuraya çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
7)         İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
8)         Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumunu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
9)         Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10)       Öncelik hakkında sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine iş verence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
11)       Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.
12)       Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1-         Türk vatandaşı olma,
2-         18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
3-         Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-         Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
5-         Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
6-         Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.
7-         Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
8-         Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. KAPALI KAFES SİSTEMİNDE YAŞANACAK SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN MESLEK LİSELERİNİN MOTOR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK
2.  45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3.  ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4.  EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK
5. KÜMES HİJYENİ, SAĞLIĞI VE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ OLMAK VE ALDIĞI EĞİTİMİ BELGELEMEK
6. OTAMATİK SİSTEM YUMURTA MAKİNALARININ KULLANIMINDA VE BAKIMINDA ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK
HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK
2.  45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3.  ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4.  EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK
5.  BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI İLE ACİL DURUMLARDA KESİMİ(NEKROPSİ) KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK.
6.  KESİMHANEYE HAYVAN SEVKİ KONUSUNDA TECRÜBELİ OLMAK
7.  HİJYEN SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE BELGELEMEK.
8.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK VE BELGELEMEK.
HAYVAN BAKICISI (3 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1- EN AZ ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) EN FAZLA ÖNLİSANS VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLMAK
2-  35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3-  ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ OLMAK
4- DENEY HAYVANLARI (FARE, SIÇAN, TAVŞAN VE ZEBRA BALIĞI) BAKIMI, BESLENMESİ VE TEMİZLİĞİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK.
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELAMANI (9 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YA DA SAĞLIK HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN MEZUNU OLMAK
2.   30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK
3. HASTA İLETİŞİM BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK VE ULUSLARARASI HASTA HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNGİLİZCE, FRANSIZCA, RUSÇA VE BOŞNAKÇA DİLLERİNDEN BİRİNİ İYİ DERECEDE BİLMEK.

KURA TARİHİ VE YERİ
1.         Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 13/04/2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
2.         Noter huzurunda kura çekimi 15/04/2021 Perşembe günü saat 9:30 da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.
3.         Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.         İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1.         Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2.         Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
3.         Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.
4.         Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1.         Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2.         2 Adet Vesikalık fotoğraf.
3.         Adli Sicil Belgesi
4.         SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
5.         Askerlik durum belgesi (e Devlet çıktısı kabul edilir)
6.         Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
7.         Sağlık Raporu (5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*