Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacağını duyurdu! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8’inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş Sınavına Katılma Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kuramlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).

3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).

4- Özgeçmiş.

Başvuru Tarihi ve Yeri

1- Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) – 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı işe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli ve Konuları

1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.

4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı işe Alım platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Diğer Hususlar

1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı işe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.

5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna İlanen duyurulur. 9327/1-1

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*