Ardahan SYDV Personel Alım İlanı 2022

ARDAHAN SYDV ‘YE. İŞKUR ARACILIĞI İLE 4 TANE PERSONEL ALIYOR.

Ardahan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kurumundan yapılan açıklamada 3 tane Sosyal Yardımlaşma ve İnceleme görevlisi 1 tane de Büro görevlisi alınacağını duyurdular.

Yazımızın detayların da alınacak personellerin  nitelik ve özelliklerini bulabilirisiniz.

 

       Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliğini yapmış olmak ya da tecil ettirmek)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk  Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikập, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.

9) Adli ve idari soruşturma aşamasında işe alımına engel bir durumu bulunmamak.

10) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020

Yılın da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

Özel Şartlar:

1)   4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyoloji, Psikoloji,

Sosyal Hizmet bölümü mezunu olmak.

2) Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3) Aday Vakfın bulunduğu il sınırları içinde ilan tarihi itibariyle en az 6 ay ikamet ediyor olmak ve belgelemek

4) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığı, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını

her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu işe alınması kesinleşen adaylardan istenecektir.

5) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi( transkript) almış olmak.

Word, Excel Powerpoint  vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

6) Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak.

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

8) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecek ve en yüksek puanı alan

bir sonraki adayın işe alımı sağlanacaktır.

9) Vakıf mülakat komisyonu personel alıp almamakta serbesttir.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu.

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus aile kayıt örneği

4) Diploma veya mezuniyet belgesinin noter taktikli onay belgesi (asli Kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır)

5) 2020 Yılı KPSS sonuç belgesi.

6) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

7) Erkek adaylar için en az B sınıfı Sürücü belgesi fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

8) Adli sicil belgesi,

9) Sağlık raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası alınacaktır)

10) MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Belgesi veya mezun olduğu Fakülteden      transkriptinde  bu dersleri aldığına dair belge

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ .

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*