Trabzon Üniversitesi Personel Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı

2020 yılı için Trabzon Üniversitesi farklı alanlarda toplam 43 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru linkini yazımıza ekledik.

Kamu İşçi ilanları kategorisinde en az ilköğretim ve lise mezunu alınacak personel dağılımları şöyledir;

  • 20 adet lise mezunu güvenlik görevlisi,
  • 18 adet ilköğretim mezunu temizlik görevlisi (1 tanesi engelli, 1 tanesi eski hükümlü),
  • 5 adet ilköğretim mezunu bakım onarım personeli.

Aranan Özellikler

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  •  18 yaşını tamamlamış olmak,
  •  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  •  Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri zorunludur,
  •  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak.

İlana başvurmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*