Türksat İşçi Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı

2020 yılı için Türksat teknik destek alanında işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru linkini yazımızda bulabilirsiniz.

TÜRKSAT uyduları üzerindeki tüm trafiğin monitör ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi, her türlü transmisyon taleplerinin karşılanması, gerekli testlerin yapılması ve servise verilmesi, frekans gözlem faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli kontrollerin düzenli bir şekilde yapılması, uygunsuzlukların giderilmesi, enterferans ve illegal taşıyıcı analizlerinin yapılması ve sorunların giderilmesi, işletmede karşılaşılacak uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve uydu haberleşmesi alanlarında yürütülmekte olan Ar-Ge projelerinde ilgili faaliyetleri icra etmek üzere Teknik Personel (Uydu Hizmetleri Personeli) istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,
  • Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

İlana başvurmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*