Türk Hava Yolları Kabin Memuru Alımı

türk-hava-yolları

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Alımı yapacak!

Türk Hava Yolları iş başvurusu yaparak sizde Türk Hava Yolları’ın gücünden güç alabilirsiniz. Türk Hava Yolları personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Türk Hava Yolları eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Türk Hava Yolları insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Türk Hava Yolları A.O.’da Kabin Memuru Olarak Görev Yapacak Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz.

Dünya’da en fazla ülkeye uçan ve üst üste 4. kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Genel Özellikler

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 01/01/1986 ile 31/12/1991 tarihleri arasında doğmuş olmak
 • En az lise mezunu olmak (Yurtdışındaki okullardan alınan lise diplomaları için denklik belgesi ibrazı gerekmektedir.)
 • İyi derecede İngilizce bilmek
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Sağlık ve Fiziki Koşullar

 • 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*
 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.)
 • THY A.O. kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yara izi vb. bulunmamak
 • Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

*Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yalnızca bu adresten yapılan başvurular geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlayıp onayladıktan sonra THY A.O. tarafından süreçlere katılmak üzere davet edilecektir.

Adaylarımızın Dikkatine!

 • 2012, 2013 ve 2014 kabin memuru alım süreçlerimizde boy ölçümü aşamasında elenen,
 • 2013-2014 kabin memuru alım süreçlerimizde mülakatta elenen ve/veya süreci olumlu sonuçlanıp eğitim aşamasını tamamlamayan,
 • 2014 yılındaki kabin memuru ilanlarına başvuran,
 • THY A.O.’ dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen

adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

THY A.O. Memur Adayları Arıyor

Genel Özellikler T.C. vatandaşı olmak Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl tecilli veya muaf olmak 01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olmak 2 yıllık Meslek Yüksekokulu/Ön lisans (maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama, muhasebe) mezunu olmak İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak) İkinci yabancı dil tercih nedenidir.

Kabin memuru nedir?

Kabin memuru,uçaklarda yolcularla ilgilenen,onların uçakta rahat bir yolculuk geçirmelerini sağlayan uçak personelidir.Erkek kabin memuruna Host;bayan Kabin memuruna Hostes denilmektedir.

Kabin Memurları Ne İş Yaparlar?

Kabin memurlarının başlıca görevleri;

 • -Uçak hareket etmeden önce Kaptan pilotun yaptığı toplantıya iştirak eder ve uçuş yönergesini   okuyarak,okuduğu yazıları yolculara aktarır.
 • -Uçak temizliğini yolcular gelmeden önce, yolculuk esnasında ve uçuş sonunda kontrol eder.
 • -Uçağın güvenlik noktalarını kontrol eder.(acil çıkış kapısı)
 • -Yolcuların uçağa yerleşmesinine yardım eder.
 • -Özel ilgiye muhtaç olan yolcularla ilgilenir.(yaşlı,sakat)
 • Yolculuk öncesinde uçuş güvenliği hakkında bilgiler verir,tehlike anında ne yapılması gerektiğini yolculara uygulamalı olarak gösteririr.
 • Yolculuk esnasında yiyecek ve içecek servisi yapar.
 • Uçak inişe geçtiği esnada yolcuları kontrol eder ve eksiklik halinde müdahale eder.

Nasıl Kabin Memuru Olunur?

Sivil havacılık sektöründe özellikle yolcu taşımacılığı yapan firmalar kabin memuru alımı yapmaktadır.Bu alımları yapılırken genellikle  aşağıdaki yol izlenir.

Ortaklığın Kabin Memuru ihtiyacını, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığı veGenel Müdür  (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından ortaklaşa belirlenir. Personel Başkanlığı tarafından duyuru yapılır ve başvuru yapanlar arasından seçme yapılır.Bu seçimler yapılırken bazı kıstaslar göz önüne alınır.Dilerseniz bu kıstaslar neler bunları açıklayalım.

Kabin Memuru olmak için gerekli şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olmak,
 • İyi İngilizce bilmek (İkinci dil tercih sebebidir)
 • Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim verenbir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgelemek
 • Yeterli derecedeİngilizce bilmek,
 • Bayanlar için : 160 – 175 cm. arası boya sahip olmak,
 • Baylar için : 170 – 185 cm. arası boya sahip olmak,
 • Boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak:
 • Bayanlar için : Kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 2 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
 • Baylar için : Kilosu boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, enfazla 5 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
 • Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak, (Tam Teşekküllü Hastane Raporu)
 • Sabıkasız olmak,
 • Daha önce havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

Bu kriterleri geçen adaylara Personel Başkanlığı bölümünce hazırlanmış “Resimli başvuru formu” ön kayıt kurulu tarafından doldurtturulur ve başvuru dosyası düzenlenir.

Adaylar, İngilizce sınavı ve mülakata tabi tutulur, değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır.

İngilizce Sınavı:

Bu sınav Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından tespit edilecek tarihte, Genel Müdürlükçe belirlenen yerde ve içerikte üniversite öğretim üyesi tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.

 • İngilizce sözlü sınavından en az 60 puan alınması, İngilizce yazılı ve sözlü not ortalamasının da en az 60 puan olması şarttır.
 • Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim veren bir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgeleyen adayların, sadece İngilizce sözlü sınavına girerek en az 50 puan almaları şarttır.
 • İngilizce sınavı dışında, Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer konularda sınav (yazılı/sözlü/beceri) yapılabilir.

c. Mülakat:

Yukarıdaki maddelerde belirlenen şartlara haiz olan adaylar, belirtilen tarihte Genel Müdürlükçe belirlenen Kurul tarafından mülakata tabi tutulurlar.

Kurul; Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Başkanlığında, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığından 2, Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığından 3, Genel Müdür tarafından belirlenen 1 üyenin iştirakiyle 7kişiden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme esaslarına göre başarı sıralaması yapılır.

Kabin Memuru Adaylarının başarı durumlarına göre kesinleşen liste, % 20 oranında Yedek Aday Listesiyle, Genel Müdür onayını takiben Personel Başkanlığı tarafından adaylara duyurulur.

Kurumun tespit ettiği tarihte yapılacak eğitim sürecini başarıyla bitiren Kabin Memuru adayları, firmalarda Kabin Memuru olarak istihdam edilirler.

Eğitim sürecinde veya neticesinde belirlenmiş kadro sayısında oluşacak eksilme,YedekAday Listesi başarı sıralamasına göre değerlendirilerek tamamlanır.

THY’de Kabin Memuru Olma Şartları;

Kabin Memuru olmak istiyorum , THY’de çalışmak istiyorum ya da nasıl kabin memuru olunur merak ediyorsanız aranan fiziki ve diğer şartlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. İstanbul’da ikamet etmek,

3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4. Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olmak,

5. İyi derecede İngilizce bilmek (ikinci dil tercih sebebidir),

6. Boy ve kilo oranları :

Bayanlar için : 160 – 175 cm arası boya sahip olmak,

Baylar için : 170 – 185 cm arası boya sahip olmak,

Boyu ile kilosu arasında uygun fark fark bulunmak:

Bayanlar için : Kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 2 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,

Baylar için : Kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 5 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,

7. Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak, (Tam Teşekküllü Hastane Raporu gerekiyor)

8. Adli sicil kaydı bulunmamak ( trafik gibi taksirli suçlar hariç)

9. Daha önce THY. A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak

Kabin Memuru Maaşları

 Kabin Memuru Maaşları her havayoluna göre değişik ücretlerden fiyatlandırması yapılmaktadır. Sabit bir fiyat olurken bunların üstüne fazla mesai ve ek ücretler gibi aşağı yukarı değişkenlik göstermektedir. Bir kaç firmayı baz olarak yaptığımız araştırmalar sonucu sizlere rehber olabilecek bir tablo hazırlamaya çalıştık. Ancak bu fiyatlara karşı kendilerinizi şartlandırmamanız gerekmektedir. Bunun nedeni ise aslında işe alınırken şirketlerin ücretlendirme konusunda izlediği polikata yönünde değişiklik göstermektedir. Bazı firmalar ek ücretlerden dil primi verebilirken bazıları ise bu konuda bir yaptırım uygulamamaktadır. Bu nedenle aşağıda sizlere sadece rehber olabilecek bir Kabin Memuru Maaşları  paylaşmak istiyoruz.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Maaşları: 3,022 TL                               

Atlasjet Havayolları Kabin Memuru Maaşları:  800 Euro

Pegasus Havayolları Kabin Memuru Maaşları: 600 Euro

Sunexpress Havayolları Kabin Memuru Maaşları: 450 Euro

Not: Aranan özellikler, ön koşullar ve başvuru için gerekli belgelere ait detayları görmek için tıklayın.

26 yorum

 1. Merhabalar ben uçuş hostesliği yapmak istiyorum.Boyum 1.80.ingilizcem iyi.Sizin firmanızda kariyer yapmak istiyorum.İlginiz için şimdiden teşekkürler.Tel:05397781731 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunuyum .Yeni mezun oldum.

 2. ben çorludan yaşıyorum .Hosteslik için yani kabin memuru başvurusu yapamadım bu işi çok istiyorım nasıl başvurabilirim.ingilizcem orta derece de yardım alıyorum hala ve rusçayı da az çok biliyorum. şimdiden teşekkürler 05425706919

 3. merhabalar ben alanyada yamaç paraşütü işi yapıyorum ama ben uçakta hostluk görevi yapmak istiyorum boyum 1.75 yıl 17.09.1989 medeni halim evli sayılır ve bir kızım var eşim polonyalı dil olarak konuştum dil ingilizce ileri seviyede birazda polonyaca ilginiz için şimdiden çok teşşekür ederim tel:0542 734 34 59

 4. Merhaba Ben Eylül Eren türk hava yollarında hotes veya kabın görevlisi olarak çalışmak istiyorum.Acil Tıp TEKNİSYENİ yim.hava yollarına ait revirde görev alabilirim.

 5. Merhaba ben Cansu. Eylül 2014 için açılan kabin memurluğu alım ilanına başvurdum. 8 senedir pilanör kullanıyorum.model uçakla ilgileniyorum ve yamaçparaşütü yapıyorum.havacılıkla ilgili bütün faaliyetiyetlere katılıyorum. ingilizcem orta seviyede fakat bu işi fazlasıyla istiyorum. Boyum 1.78 İlgilenirseniz çok memnun ve mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkürler. Tel:05073550343

 6. Merhabalar ben sivil havacılık mezunuyum orta seviye ingilizcem var. İngilizce eğitimim devam ediyor. Boyum 1.85 kabin memurluğuna aday olmak istiyorum. 22 yaşındayım ilgileriniz için şimdiden teşekkurler tel.05342972818

 7. Merhabalar ben dilek makedonyada okuyan hukuk ogrencisiyim.bnm hosteslige ayri bir ilgim war bu meslegi canigönulden yapacgma inanyorum kndime güveniyorum boyum ve kilom buna musait ileri derecede ingilizce ve makedonca bilyorum nasil basvurabilirim sirketinize simdiden saygilar…

 8. merhaba:bende lise mezunuyum orta derecede ingilizcem var ama hostes olmayı ve sizlerle uzun süre çalışmayı düşünen adaylar arasındayım ama birtürlü çarılmadım nedense 10.02.1986 doğum tarihliyim zaman çok geç meden bende sizinle yoluma devam etmek istiyorum şuan ingilizçemi geliştirebilmem için de ayrıca kurs alıyorum ilgilenirseniz memnun olurum

  saygılarımla

 9. 1.65 boy 18.03.1990 dogumluyum ingilizce-arapca bilmekteyim diksiyon iletisim yetenegine sahibim sizinle calismak her zaman istemekteydim. İletisim bilgilerim :5379225449

 10. merhaba .çanakkale onsekiz mart halkla ilişkiler mezunuyum.b2 ingilizce sertifikam var.1.72 boyunda 60 kiloyum. .thy ‘nda hostes olarak çalışmak istiyorum.garsonluk deneyimlerm var.şimdiden ilgilginiz için teşekkür ediyorum.iletişim bilgilerim.05363716684

 11. Merhaba ; ben sosyal bilgiler ogretmenligi mezunuyum. Kabin memurluğuna aday olmak istiyorum bunun icin uygun sartlara sahibim ve sabır konusunda oldukça iyiyim.orta derecede ingilizce biliyorum.teşekkürler.. 005073307314

 12. merhabalar 178 boyum 61 kiloyum fiziksel rahatsızlığım yok THY de Kabin memuru olup kariyer yapmak istiyorum fakat ingilizcem yok yeni yeni öğreniyorum siZinle çalışmayı çok isterim dönüş yaparsanız sevinirim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*