Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı ve İş Başvuru Formu

2020 yılının sonlarına yaklaşırken Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 251 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan başvuru detayları ve başvuru linkini yazımızda bulabilirsiniz.

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İnternet Üzerinden Yapılacak Başvurular İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

 • Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi)
 • Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
 • Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
 • Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
 • Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlan Edilmesi

 • Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
 • Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
 • Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 (saat 08:00’den) – 24.08.2020 (saat: 17:00 ‘a kadar)
 • Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Hakkında…

Konya’da üniversite açma konusu ilk olarak 1955 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan kanun tasarısı ile gündeme gelmiş ancak maalesef milletvekillerinin yarısından fazlasının imzaladığı kanun, komisyon aracılığıyla yapılamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı. Üniversite sahibi olma yolunda ilk ciddi adım, Selçuk Eğitim Koleji ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek İslam Koleji’nin kurulması ile atıldı. Bu ilk adımı güçlendirmek ve ilerletmek amacıyla 1968 yılında Konya’da Üniversite Kurma ve Destekleme Derneği’nin kurulması, bugünkü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin temelini oluşturan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. gösterilen özen ve gösterilen çabalar. Binaları olmamasına rağmen, bugünkü üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını oluşturan bu üç okulun daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci 1975 yılında gerçekleşti. 11 yılı itibari ile yürürlüğe giren 1873 sayılı 4 Üniversitenin Kurulması Hakkında Kanun ile Nisan 1975, ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve bu kanunla Selçuk Üniversitesi kurulmuştur. 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında 2 fakülte (Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi), 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydedemedi.

Selçuk Üniversitesi, 23 fakülte, 6 yüksekokul, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 70.000’in üzerinde öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

 

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*