Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi İş Başvuru Formu ve İş İlanı

Karayolları Genel Müdürlüğü 4 eski hükümlü işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını yazımızda bulabilir, iş başvurunuzu ilan sonundaki linkten yapabilirsiniz.

İKAMET EDİLMESİ GEREKEN İLLER İLİ İŞYERİ POZİSYON İLANA

ÇIKILACAK

SAYI

ÖĞRENİM DURUMU SÖZLÜ SINAV VEYA

MÜLAKAT YAPILACAK ADRES

Afyonkarahisar ili ve ilçeleri AFYONKARAHİSAR Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde. Düz İşçi (Beden İşçisi) 2 Önlisans Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi No:151 42120 Selçuklu/KONYA
Konya ili ve ilçeleri KONYA Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Konya İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde. Düz İşçi (Beden İşçisi) 1 Önlisans Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi No:151 42120 Selçuklu/KONYA
Erzurum ili ve ilçeleri ERZURUM Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde. Büro İşçisi 1 Önlisans Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. / ERZURUM

Başvuru Şartları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
 • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
 • KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 • Adayların vardiyalı ve arazide çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. (İşe Alınacak işçi Düz İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalışacaktır.)
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 • Adayların 29.06.2020 tarihinde çalışılacak ilde veya ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 • Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
 • İşe alınanlar 142,91 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 • Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*