Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor;

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden İlan;

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Kod NoUNVANKADRO
POZİSYON SAYISI
KPSS PUAN TÜRÜARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire10KPSSP3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
3Sağlık Teknikeri2KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
4Sağlık Teknikeri2KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
5Sağlık Teknikeri2KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
6Büro
Personeli
5
KPSSP3
Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
7Destek Personeli13KPSSP94Temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Temizlik görevini yapmaya engeli bulunmamak.
8
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
10 (5 Erkek 5
Kadın Olmak Üzere)
KPSSP93Koruma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR;

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
(6) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(7) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak.
(8) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
(9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
(10) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla, 13’den az olmamak.
(11) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla, 13’den az olmamak.
(12) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
(13) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93 puan türüne lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
(2) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(3) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(4) Başarılı adayların listesi, http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER;

(1) Başvuru Formu, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
(4) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
(5) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
(6) 1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Hacettepe Üniversitesinden Kamuoyuna İlanen Duyurulur;

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*