Devlet Arşivleri Başkanlığı Sürekli İşçi İş Başvuru Formu ve İş İlanı

Devlet Arşivleri Başkanlığı sürekli 45 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını yazımızda bulabilir, ilan sonunda bulunan linkten ise iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru Şartları

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
  • Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*