Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı

deniz-kuvvetleri

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ SUBAY

ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

04 Kasım – 03 Aralık 2014

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay,

Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli subay olmak için

başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

1.ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI

2.YASAL DAYANAK :

3.KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

4.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

5.BAŞVURU YÖNTEMİ:

6.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

7.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

8.YAZILI SINAVLAR :

9.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

10.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

11.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

12.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

13. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

14.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

15.ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

16.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

17.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

18.SINAV TAKVİMİ :

Sayfa 14GENEL KÜLTÜR SINAVINA AİT MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI

Sayfa 15BOY-KİLO STANDARTLARI

Sayfa 16ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ ÇİZELGESİ

Sayfa 17BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ ÇİZELGESİ

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.

3.ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

1.ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ve SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ALINACAK

SÖZLEŞMELİ SUBAY SINIFLARI

Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı Akademik Kadrolarına Öğretim Elemanı/Öğretim Görevlisi Sözleşmeli Subay ile Deniz Kuvvetleri K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Kadrolarına Sözleşmeli Subay Temini Yapılacaktır.

Sınıf Branş Kaynaklar (Bölümler) Kuvvet Tercihi Statü Koşullar
Öğretmen İngilizce -İngilizce Öğretmenliği,

-İngiliz Dili ve Edebiyatı,

-İngiliz Dil Bilimi,

-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

-İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü,

-İngiliz Dili Eğitimi,

-Amerikan Dili ve Edebiyatı

Deniz K.K. Sözleşmeli Not 1,2
Mühendis Bilgisayar -Bilgisayar Mühendisliği,

-Yazılım Mühendisliği,

-Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Deniz K.K.

Sahil Güvenlik K.

Sözleşmeli Not 1
Elektrik -Elektrik Mühendisliği,

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Deniz K.K.

Sahil Güvenlik K.

Sözleşmeli Not 1
Elektronik -Elektronik Mühendisliği,

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

-Mekatronik Mühendisliği,

-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Deniz K.K.

Sahil Güvenlik K.

Sözleşmeli Not 1
İnşaat -İnşaat Mühendisliği Deniz K.K.

Sahil Güvenlik K.

Sözleşmeli Not 1
Endüstri -Endüstri Mühendisliği Deniz K.K.

Sahil Güvenlik K.

Sözleşmeli Not 1
Makine -Makine Mühendisliği Deniz K.K. Sözleşmeli Not 1
Gemi İnşa -Gemi İnşa Mühendisliği,

-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

-Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Sahil Güvenlik K. Sözleşmeli Not 1
Tabip -Tıp Fakültesi Deniz K.K. Sözleşmeli Not 1,3,4
Diş Tabibi -Diş Hekimliği Deniz K.K. Sözleşmeli Not 1,4

Not 1:Son sınıf öğrencisi veya mezunları başvurabilir. Adayların kararname/ön sözleşme işlemleri için Haziran 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

Not 2: TOEFL-IBT sınavından en az 80 almak başvuru şartı olarak kabul edilecek, 1 yıllık staj/adaylık

süresince TOEFL-IBT sınavından en az 90 alamayan adayların ilişiği kesilecektir.

Not 3:Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.

Not 4: Tabip ve Diş Tabibi branşında başvuruda bulunan adaylar için ”32 yaşını (01 Ocak 1982 ve sonradoğanlar) bitirmemiş olmak” şartı geçerlidir.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ALINACAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI

Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı Akademik Kadrolarına Araştırma Görevlisi Muvazzaf Subay Temini Yapılacaktır.

Sınıf Branş Kaynaklar (Bölümler) Statü Koşullar
Mühendis Bilgisayar -Bilgisayar Mühendisliği,

-Yazılım Mühendisliği,

-Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Muvazzaf Not 1,2,3
Makine -Makine Mühendisliği Muvazzaf Not 1,2,3
Elektronik -Elektronik Mühendisliği,

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

-Mekatronik Mühendisliği,

-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Muvazzaf Not 1,2,3
Endüstri -Endüstri Mühendisliği Muvazzaf Not 1,2,3

Not 1:Son sınıf öğrencisi veya mezunları başvurabilir. Adayların kararname işlemleri için Haziran 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

Not 2: Araştırma görevlisi olarak mezuniyet not ortalaması 3.00 ve üstü olmak Yabancı Dil Sınavı (YDS) notu 80 ve üzeri olmak şartı aranacaktır.

Not 3: Akademik personel yetiştirilmesine yönelik; araştırma görevlisi kadrolarına temin edilecek öğretim elemanlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi/dışı üniversitelerde yüksek

lisans/doktora eğitimi imkanı sağlanacaktır.

2.YASAL DAYANAK :

a.4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğine dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli subay alımı yapılmaktadır.

b.Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’e dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda muvazzaf subay alımı yapılmaktadır.

3.KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

a.Sözleşmeli Subay Adayı: Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

b.Ön Sözleşme: TSK birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c.Sözleşme:Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

ç.Sözleşmeli Subay: Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

d.Muvazzaf subay:Belli bir yükümlülük süresi olan ve rütbe bekleme süreleri sonunda binbaşı ve daha üst rütbelere terfi edebilme imkanı bulunan subaylara muvazzaf subay denir.

e.Askeri Eğitim:Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

4.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.Genel Koşullar:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

mahkum olmamak.

(4)Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

b.Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1)Adayların alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan Haziran 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2)Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir,

(2)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(3)Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak,

(4)Alım yapılacak branşa uygun mesleki sertifikalara sahip olmak,

(5)Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

(6)İngilizce branşına başvuracak adaylardan en az 80 TOEFL-IBT notu istenecektir.

(7)Araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylarda mezuniyet not ortalaması 3.00 ve üstüolmak Yabancı Dil Sınavı (YDS) notu 80 ve üzeri olmak şartı aranacaktır.

(8)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.)

c.Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1)Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak,

(01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar)

(2)Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlardan ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak,

(01 Ocak 1982 ve sonra doğanlar)

şartı aranır.

ç.Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1)Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden(SMM) “Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,

d.Kaynaklar:

(1) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için;

(a)Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve işçiler,

(c)Bayanlar,

(ç)Askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlardan nitelik belgesi uygun olanlar

(d)Askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler

başvuru yapabilirler.

e.Özel Koşullar:

(1)Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için MY 51-1(A)’da örneği bulunan, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2)Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı MY 51-1(A)’da örneği bulunan nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3)Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

5.BAŞVURU YÖNTEMİ:

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “İnsan Kaynakları-Personel Alım Alımları” sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden “2014 yılı 2. Dönem Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımları”başlığından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ”Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d.Başvurular; 04 Kasım 2014 günü saat 09:00’da başlayıp, 03 Aralık 2014 günü saat 08:00’da sona erecektir.

e.Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f.Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcıdan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ.Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.

6.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınava girecek adayların listesi, sınav merkezleri ve sınav tarihi http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindenilan edilecektir.

7.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a.Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1)Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2)Ön sağlık muayenesine,

(3)Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4)Mülakata

tabi tutulacaklardır.

b.Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki adıma devam edemezler.

c.Ayrıca tüm adaylara kişilik değerlendirme testi ve öğretmen branşlarına öğretmenlik uygulaması yapılacaktır.

8.YAZILI SINAVLAR :

a.Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri ile ilgili planlama başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b.Yazılı sınavda;

(1)İngilizce branşına test usulü 50 genel kültür sorusu, müteakiben klasik usulü yazılı anlatım ve sözlü anlatım sınavları uygulanacak,

(2)Diğer branşlara test usulü 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere 100 soru sorulacaktır.

c.Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları sayfa 14‘de belirtilmiştir.

ç.Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.

d.Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.Adayların, eğitim ve öğretim düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, sınava giren adayların kendi içlerinde bir değerlendirme imkanı sağlamak için, sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

e.Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlarbaşarılı sayılır. Başarılı olan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılır.

f.Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

g.Aşağıda tabloda belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar karşılarında belirtilen branşların her ikisini de seçebileceklerdir. Her iki branşı da seçmeleri durumunda ikinci bir oturumda sınavına girmediği meslek bilgisi yazılı sınavına iştirak edeceklerdir. İki sınavdan da başarılı olan adaylar 2’nci Seçim Aşamaları sonunda yalnız bir branş seçmek zorundadır.

Mezun Olunan Bölüm Başvuru Branşları
Elektrik-Elektronik Elektrik
Elektronik

9.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

10.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI:

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte 2’nci seçim aşamalarının icra edileceği tarih ve yer ilan edilecektir.

a.Ön Sağlık Muayenesi :

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde öngörülen koşulları taşımak (Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşulları ile sayfa 15‘de belirtilen boy/kilo standartlarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik).

b.Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

(1)Yazılı sınavı kazanan adaylara Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 16, bayan adaylar için sayfa 17‘dedir.Değerlendirmede branşlardan baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

(2)Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

(3)Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

c.Öğretmenlik Uygulaması:

Öğretmenlik branşlarından; İngilizce branşına başvuran adayların öğretmenlik branşına ait yeterliliklerinin tespiti için öğretmenlik uygulaması yapılacaktır. (Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Uygulaması örnek olarak kullanılacaktır.)

ç.Mülakat :

Mülakat sınavında aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Sınavda 100 üzerinden 80 ve daha yukarı puanalanlar başarılı sayılır.

(1)Genel Görünüm (Kılık kıyafet, genel fiziki görünüm)

(2)Davranış (Tavır ve Hareketler, Sınav Ciddiyeti, Jest ve Mimikler)

(3)Kendine Güveni (Heyecan Durumu, İletişim Yeteneği)

(4)Konuşması (Diksiyonu, Kelimeleri Düzgün Seçip Seçmediği, Ses Tonu, Konuşması ve Anlaşılabilirliği)

(5)Anlama ve Anlatma Kabiliyeti (Kendine İfade Yeteneği, Anlatım Düzgünlüğü, İkna Yeteneği, Kavrama Yeteneği, Konuya Hakimiyeti).

11.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a.Yazılı sınav toplamının %70’i, Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi’nin %10’u, mülakatın %20’si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.

b.Tüm sınavları başarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,

(1)Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2)Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

(3)Şehit eş ve çocuklarına 10, gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave edilmektedir.

(4)KPDS/ÜDS/YDS sınavı veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almış adaylara 5 puan ilave edilir.

12.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

2’nci seçim aşamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasını müteakip sonuçlarhttp://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

13. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Sağlık Kurulları/Asker Hastanelerine sevk edilirler.

14.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği askeri teşkilatlarda çalıştırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. Başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

15.ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylardan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adayları ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde, Sahil Güvenlik K.lığını tercih eden adaylar ile Sahil Güvenlik K.lığı Çankaya/ANKARA adresinde;

a.Sözleşmeli subay adayları ile ön sözleşmeleri yapılacaktır.

b.Muvazzaf subay adayları ile taahhütname imzalanacaktır.

16.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir.Muvazzaf/sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden tefrik edildiği eğitime başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

17.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

Sözleşmeli Subay;

Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar.

Muvazzaf Subay;

Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesiyle naspedilerek göreve/eğitime başlar.

18.SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri:04 Kasım 2014 saat 09:00

03 Aralık 2014 saat 08:00

Başvuru Sonuçları ve Yazılı Sınav Yeri İlanı: Bilahare ilan edilecek.

Yazılı Sınav Tarihi: Bilahare ilan edilecek.

Yazılı Sınav Sonuçları İlan Edilmesi: Bilahare ilan edilecek.

2’nci Seçim Aşamaları: Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte

2’nci seçim aşamalarının icra edileceği

tarih ilan edilecektir.

2’nci Seçim Aşamaları Sonuçları: 2’nci Seçim aşamaları sonuçlarının

onaylanmasını müteakip ilan edilecektir.

İlan ve Başvuru Adresi: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İrtibat Numaraları

Telefon

0 (216) 310 93 65

Faks

0 (216) 310 72 46

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Telefon

0 (312)416 45 60

GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI

S.NU BRANŞ ADI KONU BAŞLIKLARI
1 TÜRKÇE Sözcükte Anlam
Anlamca Kalıplaşmış Söz Öbekleri
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
2 İNKILAP TARİHİ 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu
1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
Kurtuluş Savaşı
Cumhuriyet Dönemi
Atatürk Devrimleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
3 MİLLİ COĞRAFYA Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Beşeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)
Türkiye İklimi
Türkiye’nin Pakt ve ilişkide Olduğu Ülkeler Beşeri ve Ekonomik Özellikler
Çevre Sorunları
4 T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)
5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR (Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris Sözleşmesi)
6 AKTÜEL KONULAR (Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmış ekonomi, siyasal, spor, sanat vb. güncel olaylar.)

Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*