Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenlik Görevlisi İş İlanı ve İş Başvuru Formu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2020 yılın sonlarına yaklaşmakta iken 8 güvenlik görevlisi (silahlı) alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını, başvuru koşullarını ve başvuru linkini yazımızda bulabilirsiniz.

Başvuru Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahküm olmamak,
 4. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 5. Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 7. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir.
 8. Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.
 10. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenilecek Belgeler

 • 1 adet kimlik fotokopisi,
 • Adli Sicil Durum Belgesi, Askerlik Durum Belgesi (Belgeler E-Devlet’ten barkotlu çıktı olarak alınabilir.), diploma fotokopisi (Diplomanın aslı Ankara Merkez Hizmet Kuruluşu görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi aslı gibidir onayı yapılacaktır.) veya E-Devlet Sistemi’nden alınmış barkotlu mezun belgesi,
 • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve (silahlı) özel güvenlik kimlik kartı (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak).

Özel Başvuru Şartları

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 18-30 yaş aralığında olmak,
 • 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak (yükseköğretim kurumlarının güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz),
 • Ankara il sınırları içerisinde ikametgah etmek şartı aranmaktadır.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*