Yıldız Teknik Üniversitesi Memur Alım İlanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Alım Yapacağını Duyurdu İşte Detaylar..

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin alakalı  hükümleri  uyarınca  daimi  statüde  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Adayların,  ilgili  Kanunda  belirtilen  şartları  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri”ni  sağlıyor  olması  gerekmektedir.  AYDEK  ölçütlerinin  son  haline https://aydek.Yildiz.Edu.Tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.Pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili  kadro  başvuru  süreçleri  https://aydek.Yildiz.Edu.Tr/  internet  sitesi  üstünden  yürütülecektir.  Yıldız  Teknik  Üniversitesi  personeli  olan  müracaat sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi mensubu olmayan ve ilan edilen alakalı kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.Yildiz.Edu.Tr/Home/OnBasvuru adresinden gizyazı talep formu ile TC hüviyet numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı ismi ve gizyazı edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Başvurunun  komisyon  ve  jüri  değerlendirme  aşamaları  tamamlandıktan  sonrasında  AYDEK  şartlarının  sağlandığını/sağlamadığını  gösteren  AYDEK Sonuç Belgesi alakalı Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını;

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi ekibi için; “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, müracaat süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve alakalı formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye  alınmayacak,  posta  ile  yapılacak  başvurularda,  postadaki  gecikmeler  sebebiyle  son  müracaat  tarihinden  sonrasında  Kurumumuza  ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, duyuru edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat yapılabilecektir.

NOT
1:  Yabancı  ülkelerden  alınan  mezuniyet belgesi/unvanların  Yükseköğretim  Kurulu  yada  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış  olması gerekmektedir.
2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.Mevzuat.Gov.Tr adresinden ulaşılabilmektedir.Süreçle ilgili yardım ve yardımcı için: aydek@yildiz.Edu.Tr

FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM / ANASANAT
DALI
PROFESÖRDOÇENTDR.ÖĞR.
ÜYESİ
Açıklama
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Doçentliğini Kimya Bilim Dalında yapmak. Analitik
Kimya ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN
BİLİMLERİ EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış olup,
Geometri alanında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİ1  Yüksek lisans ve doktora eğitimini Sınıf Eğitimi alanında tamamlamış olup doçentlik unvanını Sınıf Eğitimi alanında almış olmak; İlk Okuma Yazma ve
Türkçe Eğitimi konularında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkçe Eğitimi alanında tamamlamış olup doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ1  Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yabancı Diller Eğitimi alanında tamamlamış olup, doçentlik unvanını Yabancı Dili Eğitimi (İngilizce) alanında
almış olmak.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİ1  Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği bilim alanında yapmış olmak. Görüntü İşleme, Yapay Öğrenme ve Yapay Zeka konularında
çalışmaları olmak.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİELEKTROMANYETİK ALAN VE MİK.TEK.1  Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Anten Teknolojileri alanında çalışmaları
olmak.
ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİELEKTRONİK 1 Doçentliğini Elektronik-Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak, Yapay Zeka ve Biyometri ile ilgili çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYON 1 Doçentliğini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
alanında almış olmak, Ses İşleme, Yapay Öğrenme ve Yapay Zeka konularında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİKONTROL VE
OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
1(*)  Kontrol Teorisi ve Robotik alanında yayınları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ1  Atom ve Molekül Fiziği konularında çalışmaları bulunmak
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FİZİKGENEL FİZİK1  Genel Fizik konularında çalışmaları bulunmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAANALİTİK KİMYA1  Doçentliğini Kimya Bilim alanında almış olup, Analitik Kimya alanında çalışmaları bulunmak
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK
GENEL BİYOLOJİ 1 Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji alanında
çalışmaları bulunmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK EDEBİYATI 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, Türk Tiyatrosu alanında çalışmaları bulunmak
GEMİ İNŞAATI VE
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİGEMİ HİDROMEKANİĞİ  1Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
lisans programı mezunu olup Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği alanında çalışmaları olmak
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
İKTİSATİKTİSADİ GEL.VE
ULUSLARARASI İKTİSAT
 1 Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış olup
bu alanda teorik ve amprik çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASI1(*)  Doçentliğini Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi alanından almış olup Çalışma Ekonomisi
konularında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİ 1(*) Doçentliğini Mikro İktisat alanından almış olup
Çevre Ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇEVRE BİLİMLERİ1(*)  “Hava Kirliliği ve Kontrolü” ile “Çevre Sistemleri ve
Modelleme” konularında çalışmaları olmak
İNŞAAT FAKÜLTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇEVRE TEKNOLOJİSİ1  Katı ve Tehlikeli Atıklar konularında çalışmaları
olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİHARİTA MÜHENDİSLİĞİÖLÇME TEKNİĞİ 1 Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği Bilim alanında almış olup “Ölçme Tekniği” alanında
çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMEKANİK 1(*) Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Bilim
alanında almış olup Sayısal Modelleme ve Katı Cisimler Mekaniği alanlarında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPI MALZEMESİ1(*)  Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İnşaat
Mühendisliği alanında yapmış olup Yapı Malzemeleri alanında çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ
FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİKBİYOMÜHENDİSLİK 1 Bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak Biyomühendislik
alanında olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYASAL TEKNOLOJİLER1  Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup, bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Malzeme Bilimi ve Teknolojileri” ve “Kimyasal Reaksiyon”
alanlarında olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMALZEME MÜHENDİSLİĞİ VE BİLİMİ 1 Doçentliğini “Malzeme ve Metalurji Mühendisliği” alanında almış olup, Bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Nanomalzemeler” ve “Korozyon” alanlarında
olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİÜRETİM METALURJİSİ1  Doçentliğini “Malzeme ve Metalurji Mühendisliği” alanında almış olup, Bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Döküm Teknolojileri” ve “Metal Alaşımlar”
alanlarında olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  1(*)Bulanık mantık, Çok Kriterli Karar Verme konularında bilimsel çalışmaları olup, Endüstri
Mühendisliği Doktora Diplomasına sahip olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİYÖNEYLEM ARAŞTIRMASI1(*)  Doçentliği Endüstri Mühendisliği alanından almış
olup Stokastik Süreçler ve Karar Destek Sistemleri konularında bilimsel çalışmalara sahip olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK.MALZE. VE İMALAT TEK. 1(*) Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup, Üretim Teknolojileri ve Ölçme Tekniği
konularında çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK.TEO.SİS.DİNA.VE KONT. 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup, Makine Teorisi ve Dinamiği konularında
bilimsel çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV 1(*) Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği bilim alanından
almış olup, İçten Yanmalı Motorlar konularında çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEKATRONİK 1(*) Mekatronik Mühendisliği altında Mekatronik Sistem
Tasarımı ile Robotik alanında çalışmaları bulunmak
MAKİNE FAKÜLTESİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEKATRONİK 1(*) Mekatronik Mühendisliği altında Kontrol Teorisi ve Uygulamaları ile Robotik alanında çalışmaları
bulunmak
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİSANATFOTOGRAF VE VİDEO  1Fotoğraf ve Video alanında çalışmaları olmak.
Detaylar İçin Tıklayınız

İlan Bilgileri

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*