Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2022

Türkiye Maarif Vakfın dan Yapılan Resmi Açıklamada Vakfın Merkez Birimlerinde Görevlendirilmek üzere 25 Adet Uzman Yardımcısı Alınacağı Duyuruldu.

Başvuru Şartlarını ve Kriterlerini Yazımızın İçerisinde Bulabilirsiniz.

 

Başvuru Şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak,
Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü,
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik.
5. 01/01/1992 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,
6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

Başvurularda Tercih Sebebi:

Aşağıda belirtilen hususlar, ilgili alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak,
2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatına sahip olmak.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni‘ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar‘ kısmına ilanda belirtilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve ‘Kaydet‘ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,
2. Yabancı dil belgesini,
3. Özgeçmişini,
4. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,
Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 25/03/2021 – 25/04/2021 tarihleri arasında 25/04/2021 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Sınav:

Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Adayların, sınava gelirken, ‘Niyet Mektubu’ getirmeleri zorunludur. Niyet Mektubunun aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.

Niyet Mektubu, sınav günü, üzerinde adayın ad ve soyadı ile iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde sınav görevlisine teslim edilecektir.
Niyet Mektubunun; adayın eğitim ve iş tecrübesi bağlamında kariyer planlamasını ve bu kariyer sürecinde Türkiye Maarif Vakfına yapabileceği katkılar ile Vakıftan beklentilerini içermesi gerekmektedir.
Niyet Mektubunun, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 (on iki) punto,1,5 (bir buçuk)satır aralığında yazılması ve en az 500 (beş yüz) kelimeden oluşması gerekmektedir.

Mülakat:

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.

Diğer Hususlar:

1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.
3. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*