Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı

TİCARET BAKANLIĞI SINAV İLE
16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK!

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

I-) KIDEMLİ LİDER YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(1 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Javascript teknolojileriyle en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
3) Yazılım ölçekleme konusunda tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,
5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
6) Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Tercihen CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak
8) Scrum ve Kanban gibi Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak.
10) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) konularında tecrübe sahibi olmak,
12) Tercihen Dokümantasyona ve UML ile analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
13) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
14) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
16) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
17) Tercihen Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
18) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında tecrübe sahibi olmak,
19) Mikroservis mimarisi ve DevOps tecrübesine sahip olmak,
20) Docker ve Kubernetes teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
21) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
22) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
23) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
24) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
25) IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
26) MongoDB, Redis, Hazelcast, Elasticsearch gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
27) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
28) Tercihen Yazılım test yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
29) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
30) İyi düzeyde İngilizce bilmek.

II-) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(1 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Javascript teknolojileriyle en az 7 yıl iş tecrübesine sahip
olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
3) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi sahibi olmak,
5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
6) Tercihen CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Tercihen Scrum ve Kanban gibi Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak.
9) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
10) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) konularında bilgi sahibi olmak,
11) Tercihen Dokümantasyona ve UML ile analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
12) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
14) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
15) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
16) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
17) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında tecrübe sahibi olmak,
18) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında tecrübe veya bilgi sahibi olmak,
19) Docker ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
20) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
21) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
22) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
23) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
24) IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
25) MongoDB, Redis, Hazelcast, Elasticsearch gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
26) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
27) Tercihen Yazılım test yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
28) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak,
29) Mesleki konuları takip edebilecek seviyede İngilizce bilmek.

III) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(2 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,
3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer
konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
ii. Certified Ethical Hacking (CEH)
iii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
v. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
vi. Licensed Penetration Tester (LPT)
vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
viii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise)
yapabilmek,
9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,
10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak

IV-) KIDEMLİ FRONTEND (ÖNYÜZ) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) Web ara yüz tasarımı konusunda en az beş (5) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
3) Web kullanıcı deneyimi (User Experience), tasarım trendleri ve prensipleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak,
4) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
5) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,
6) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
7) Web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design, Tailwind Css veya Bulma altyapısı bilgisine sahip olmak,
8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,
9) Adobe XD, Figma veya Sketch programlarını kullanabilen,
10) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Tasarımlarında kullanıcı deneyimi ve optimizasyona özen gösteren
12) Mobil ve Responsive tasarım konularında tecrübeli,
13) Tarayıcı uyumlulukları konusunda tecrübeli,
14) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,
15) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
16) Temiz, yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve geliştirilebilir kodlar yazabilen,
17) Yeni teknolojileri takip edip anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip,
18) Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin olmaması veya en az iki yıl tecilli olması.

V-) KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,
3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
5) Hibernate/ORM kullanarak proje geliştirmiş olmak,
6) RESTful web servis, SOAP, GraphQL ve mikroservis mimarisi, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
8) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
10) SDLC metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve OOP, Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,
12) Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
13) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
14) Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,
15)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
16) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
17) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
18) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
19) Tercihen UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak.
20) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
21) Tercihen Web uygulamaları, Responsive Design, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,
22) Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
23) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
24) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
25) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
26) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
27) Tercihen gRPC, Protocol Buffers konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
28) Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin olmaması veya en az iki yıl tecilli olması.

VI-) BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

1) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
2) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
3) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
5) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
6) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
7) CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
8) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
12) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
13) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.
14) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,
15) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

VII-) GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (3 Kişi)

1) Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak ve en az 3 üründe deneyimini gösteren belge sahibi olmak,
2) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
3) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,
7) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
8) Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
a) CCNA sertifikasına sahip olmak,
b) ISO 27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

VIII-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2) En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak.
3) En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış
olmak.
4) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
5) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak. (Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass)
7) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak.
9) Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak.
11) Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)
12) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
13) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
14) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

IX-) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(1 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET, Java veya Javascript teknolojileriyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak,
3) Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,
4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.
5) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
6) Java, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahib olmak,
8) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
9) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
10) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında bilgi sahibi olmak,
11) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak,
12) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
13) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
14) Yazılım test yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
15) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak.

X-) AĞ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(2 Kişi)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, erişim teknolojileri, NAC gibi ağ ve güvenlik  ürünlerinin kullanıldığı, en az 2500 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,
3) Tercihen halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
4) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Data Center, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,
12) Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
13) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
14) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
15) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

XI-) SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
3) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
5) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
6) Microsoft Endpoint Manager (MEMCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi sahibi olmak,
7) Powershell scripting konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
8) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak,
9) Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
10) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,
12) File server ve idamesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13) Tercihen; Microsoft Certified System Associate (MCSA) sertifikasına veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
14) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
16) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
17) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
18) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
19) Takım çalışmasına yatkın olmak.

XII-) SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sanallaştırma sistem yöneticisi (admin) veya UNIX ya da Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
3) Tercihen Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
4) Tercihen Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
5) Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
6) Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
7) Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker, Comvault, Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına sahip olmak,
9) Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübesi olmak.

II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

Başvurular dijital ortamda 11.10.2021-20.10.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır.

Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;
a. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.
b. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
c. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
• Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
• Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.
Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
• İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
• Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
• Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu belge)

Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için;
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve
Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim  kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

VIII) ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında  belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

X) İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 9822/9826/9553 /9479

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*