Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam
edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca
gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on)
adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır dendi.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A. GENEL ŞARTLAR:

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
için başvuru yapabilirler)
ç)  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır.)
d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B. ÖZEL ŞARTLAR;

1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5
(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
b. Kullanıcı sayısı 5.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış
olmak,
c. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,
d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik
gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
e. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,
g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,
i. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue,
Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
j. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure,
trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,
m. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe
sahibi olmak,
o. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform
(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• MCP – Microsoft Certified Professional
• MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
• MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)
a. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli
kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıllık
tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active
Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System
Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfîgürasyon ve sorun çözümleme
tecrübelerine sahip olmak,
c. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,
d. VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
e. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış,
f. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
g. VMware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında tecrübe sahibi olmak,
h. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
i. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve
üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmak.
j. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak,
k. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak,
l. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
m. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak,
n. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahibi olmak,
o. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve
sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
p. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,
q. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun
giderme konularında bilgi sahibi olmak,
r. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve üzeri,
• Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016)
• Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri,
• VMware Certified Professional (VCP 6) ve üzeri, Veam VMCE v9 ve üzeri
3. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az
5(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
b. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,
c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
e. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,
f. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,
i. JavaScript, Typescript, Javascript Framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue,
Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
j. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure,
trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,
l. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
m. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe
sahibi olmak,
n. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
o. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform
(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• MCP – Microsoft Certified Professional
• MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
• MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
4. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya
bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
ii. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
iii. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional
(OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
iv. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
antivirüs, yük dengeleme cihazları, WAF yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
v. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
vi. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
vii. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
viii. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
ix. Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistemleri, risk analizi, zayıflık analizi,
mobil cihaz güvenliği, sistem ve ağ güvenliği konularında tecrübe sahibi olmalıdır.
x. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
xi. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
xii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi
sertifikasına sahip olmak,
xiii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
5. YAZILIM (BACK-END) GELİŞTİRME UZMANI (3 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)
i. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3
(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,
iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,
v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
vi. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
vii. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
viii. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli
olmak,
ix. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
x. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
xi. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
xii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• MCP – Microsoft Certified Professional
• MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
• MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
6. YAZILIM (FRONT-END) GELİŞTİRME UZMANI (2 KİŞİ -AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)
i. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,
iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
iv. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
v. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
vi. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda tecrübe sahibi olmak,
vii. Cross-browser uyumluluğu konusuna hakim, tarayıcıların limitlerini ve nasıl
aşılabilecekleri konusunda tecrübeli olmak,
viii. Adobe Photoshop, Illustrator v.b. uygulamaların kullanımı konusunda tecrübeli
olmak,
ix. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı arayüzü (User Interface)
tasarım prensipleri ve tasarım trendleri konusunda dünyadaki örnekleri yakından takip ederek
uygulama yapabilmek,
x. Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap,
Material Design bilgisine sahip olmak,
xi. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
xii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak,
xiii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• MCP – Microsoft Certified Professional
• MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
• MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
7. CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET
TAVANININ 3 KATINA KADAR)
i. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,
iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,
v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
vi. Windows Servisleri, Web API ve WMS, WFS, WCF, WMTS vb. gibi OGC tarafından
yayınlanmış veri transferi standartları hakkında tecrübe sahibi olmak,
vii. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri
formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
viii. Ticari veya açık kaynak kodlu platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun
kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak
istenilen iletişim standartlarında yüksek performansta veri sunmak konularında tecrübe sahibi
olmak,
ix. Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
x. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,
xi. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,
xii. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri
transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,
xiii. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri
yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
xiv. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde
(Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda
tecrübe sahibi olmak,
xv. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli olmak,
xvi. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
xvii. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
xviii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
xix. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• MCP – Microsoft Certified Professional
• MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
• MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
2. İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa
olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir
belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup,
başvuru esnasında yüklenecektir.)
ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama
dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında
yüklenecektir.
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe
veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir
doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

(Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!)
Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas
alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak
sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS
puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0)
olarak değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 07/06/2021 tarihinde
ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde
ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde (10/06/2021 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde
başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç)
iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel
ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.
Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlığımız www.ktb.gov.tr
internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav
tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre
yapılacaktır.
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan
adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak,
asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi
Bakanlığımız internet adresinde ilân edilecek ve listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş
günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır. Ayrıca, adaylar asil ve yedek
durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın
yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede
belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta
bulunacaklardır.
İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı
halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on
beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından
feragat etmiş sayılacaktır.
Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi
tutulmayacaktır.
7. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
8. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5
(beş) yıl süreyle geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin
asıllarını idareye sunmak zorundadır.
Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*