Karayolları Genel Müdürlüğü Engelli İşçi İş Başvuru Formu ve İş İlanı

Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 yılı için sürekli 5 engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını yazımızda bulabilir, ilan sonundaki linkten iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

İKAMET EDİLMESİ GEREKEN İLLER İLİ İŞYERİ POZİSYON İLANA

ÇIKILACAK SAYI

ÖĞRENİM DURUMU SÖZLÜ SINAV VEYA

MÜLAKAT YAPILACAK ADRES

Şırnak ili ve ilçeleri ŞIRNAK Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Şırnak İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde. Düz İşçi (Beden İşçisi) 2 Önlisans Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü

Büyükalp Cad. 21100

Yenişehir/DİYARBAKIR

Erzurum ili ve ilçeleri ERZURUM Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde. Büro İşçisi 3 Önlisans Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. / ERZURUM

Başvuru Koşulları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi),
 • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
 • EKPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 • Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. (İşe Alınacak işçi Düz İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalışacaktır.)
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 • Adayların 29.06.2020 tarihinde çalışılacak ilde veya ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 • Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
 • İşe alınanlar 142,91 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
 • Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*