Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2022

dumlupinar_universitesi

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD / ASD UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji Profesör 1 1 Serebral iskemilerde hipergliseminin etkisiyle ilgili deneysel çalışması olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi 1 1 Çalışan kalpte koroner by pass konusunda deneyimli ve bu konuda deneysel çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp 1 1 Eğiticilerin eğitimi kursuna katılmış olmak. İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitici belgesine sahip, kömür ocağı kaza ve ölümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya uzmanı olup, Vitamin A ve E ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 1 1 Doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak ve İngilizceden UDS, KPDS veya YDS sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 1 Laparoskopik -endoskopik tek port cerrahi ve T1 mesane kanserlerinde re-TUR ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 1 1 Kurumsal itibar ve itibar yönetimi ile ilgili konularda çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği 1 1 GalnN alaşımlarının ve nitrürlü bileşiklerin taşınım özelliklerini iteratif program yöntemi kullanılarak incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji 1 1 Endosporlu basillerin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması ve deneysel tasarımla optimizasyonu alanında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman 1 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, İç Denetim ve Risk Odaklı Denetim konularında çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Seramik 1 1 Plastik Sanatlar (Seramik ve Çini) alanında Doçentliğini almış olmak, seramik ve çini sanatı konusunda yayınları olmak, Kütahya çiniciliği konusunda çalışma yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 2 1 Farklı pozisyonlarda yapılan sguat egzersizlerinin diz ekstensör ve fleksör izokinetik kuvvet gelişimine ve bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi, antrenman bilgisi, sporcu beslenmesi konularında çalışmaları olmak.
Spor Yöneticiliği 2 1 Sporda disiplinin başarıya etkisi, Türk spor teşkilatında yönetim süreçlerinin gerçekleşmesi sporda iletişim ve halkla ilişkiler konularında çalışmaları olmak.

Bu ilan 08 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*