Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 mimar, 34 mühendis, 4 programcı ve 1 şehir plancısı alacak. Başvuracak adaylar 2012 KPSS’ye girmiş olmalı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre istihdam edilmek üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Programcı unvanlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile (48) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I) POZİSYON UNVANLARINDA VE ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1, 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) Sağlık bakımından Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Programcı olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) 2012 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü).

2) Programcı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) 2012 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü).

c) Yazılım dillerinden .net ya da java dilleri ya da MSSQL veya ORACLE veri tabanı konularından en az birini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek.

II) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ nin https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden başvurularını yapabileceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Başvurular 30/06/2014 tarihinde başlayacak 03/07/2014 gecesi saat 23:59′ da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

c) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından iletilen sonuçlara göre kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

III) YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Yerleştirme; elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınarak 2012 yılı KPSSP3 puanı başarı sıralamasına göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.csb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

c) Kazanan Adaylar Bakanlığın web sayfasında duyurulan tarihte görevlerine başlayacaklardır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*