Bursa Teknik Üniversitesi Memur Alımı Ve Başvurusu

Bursa Teknik Üniversitesi Alım Yapacağını Duyurdu Detaylar ve İlan Buradan ulaşabilirsiniz

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi27 Ağustos 2021Sınav giriş tarih ve saati16 Eylül 2021 – 14:00
Son başvuru tarihi10 Eylül 2021Sonuç açıklama tarihi20 Eylül 2021
Ön değerlendirme tarihi14 Eylül 2021Sonuçların ilan edileceği adreswww.btu.edu.tr
İLAN NOFAKÜLTE / BÖLÜM / ABDKADRO UNVANIKDALES PUAN TÜRÜADETÖZEL ŞARTLAR
2021-
01/01
Rektörlük
(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere )
Öğretim Görevlisi (U)6SAY1Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
2021-
01/02
Rektörlük Ortak DerslerÖğretim Görevlisi
(D)
6SAY EA
SÖZ
1Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezun olmak. Beden Eğitimi ve Spor
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2021-
01/03
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik
Araştırma Görevlisi6SAY1Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Akıllı Sistemler Mühendisliği alanlarından
birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-
01/04
Mühendislik ve Doğa Bil.
Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri
Araştırma
Görevlisi
6SAY1Çevre Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak. Çevre Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
2021-
01/05
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Araştırma Görevlisi6SAY1İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Hidrolik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-
01/06
Mühendislik ve Doğa Bil.Araştırma
Görevlisi
6SAY1Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak. Mekatronik Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Elektronik Sistemleri
2021-
01/07
Mühendislik ve Doğa Bil.
Fakültesi
Matematik Geometri
Araştırma Görevlisi7SAY1Matematik veya Matematik Mühendisliği
Bölümü mezunu olmak. Geometri
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-
01/08
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki MetaryeliAraştırma Görevlisi7SAY1Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-
01/09
İnsan ve Toplum Bilimleri Sosyoloji
Sosyal Yapı ve Değişme
Araştırma Görevlisi7EA1Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak
2021-
01/10
İnsan ve Toplum Bilimleri
İşletme
Yönetim Bilişim Sistemleri
Araştırma Görevlisi7EA1İşletme veya Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr ) adresinde mevcuttur2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
3. YÖK formatlı özgeçmiş4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi
5. ALES ve Yabancı Dil belgesi ( KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili )6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)
7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli)8. Tezli Yüksek Lisans / Doktora Diploma fotokopisi (İlan şartına göre)
9. Tezli Yüksek Lisans / Doktora öğrenci belgesi (İlan şartına göre) 

BAŞVURU NOTLARI :

1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2-Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime  ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Başvurular Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire Başkanlığına; Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.
7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MÜRACAAT ADRES BİLGİLERİ

Rektörlük
(Personel Daire Başkanlığı)
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak
Caddesi No:177 A Blok 1. Kat 169 Tel: 0224 300 32 12 Yıldırım/BURSA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 E Blok 1.Kat : 114 Tel: 0224 300 34 04
Yıldırım/BURSA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi152 Evler Mahallesi, Eğitim Caddesi, No: 85, Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, B Blok /453 Tel: 0224 300 34 44
Yıldırım /BURSA
Orman FakültesiMimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 A Blok 4.Kat No: 414 Tel :0224 300 34 24
Yıldırım/BURSA

İlan olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*