Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada Üniversite Hastanesinde İstihdam Edilmek Üzere 119 sağlık personeli alınacağı duyuruldu.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesine göre Üniversitemizde toplam 15 farklı pozisyona  657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak 119 sağlık personeli alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR
1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
4)   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

   BAŞVURU DETAYLARI

BAŞVURU FORMU LİNK 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*